ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิรัตน์ชะนี ป้อมสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,09:34  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานชุดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย แบบบูรณาการสาระท้องถิ่น เรื่องเมืองเก่านครราชสีมา ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา จาดพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,09:06  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน 5 พ33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล มินพิมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,13:20  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐกฤตา แปกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:53  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..