ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (อ่าน 4498) 14 พ.ค. 58
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบ (อ่าน 4400) 22 เม.ย. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน (อ่าน 4526) 21 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) (อ่าน 4557) 09 เม.ย. 58
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (อ่าน 4625) 03 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 108 ล (อ่าน 3862) 13 มี.ค. 58
โรงเรียนมะค่าวิทยา เข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 3889) 03 ธ.ค. 57
ทีมฟุตซอลโรงเรียนมะค่าวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬางานงิ้วที่อำเภอโนนสูง จังหวัด (อ่าน 4330) 06 ม.ค. 57
ระดมทุนเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 4168) 07 ส.ค. 56
โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน (ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา) (อ่าน 4322) 13 พ.ย. 55
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพและอาหารท้องถิ่น (อ่าน 4302) 24 ก.ย. 55
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียน (อ่าน 4432) 29 ส.ค. 55
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การประเมิน คัดกรองและเตรียมความพร้อมเด็กกลุ่มเสี่ยงในการจัดการ (อ่าน 4265) 29 ส.ค. 55
ยินดีต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา (อ่าน 4308) 15 ส.ค. 55
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา(สาระท้องถิ่น) (อ่าน 4493) 17 ก.ค. 55
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4193) 03 ก.ค. 55
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย (อ่าน 4229) 03 ก.ค. 55
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) (อ่าน 4588) 27 มิ.ย. 55
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางโรงเรียน เพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา (อ่าน 4368) 28 พ.ค. 55
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา (อ่าน 4414) 18 พ.ค. 55
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 4285) 28 เม.ย. 55
วันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 4604) 13 ม.ค. 55
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2554 (อ่าน 4879) 26 ธ.ค. 54
กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา - กีฬาสีภายใน โรงเรียนมะค่าวิทยา 2554 (อ่าน 4500) 20 ธ.ค. 54
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนมะค่าวิทยา (อ่าน 4295) 11 ธ.ค. 54
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ค่ายภาษาไทย) ประจำปี 2554 (อ่าน 4867) 18 พ.ย. 54
กิจกรรมมะค่าวิทยาร่วมใจ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 4241) 18 พ.ย. 54
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Classroom meeting) (อ่าน 4172) 18 พ.ย. 54
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4223) 27 ต.ค. 54
ดาวน์โหลด บรรยาย การอบรมวิทยฐานะ (อ่าน 4392) 27 ก.ย. 54
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมะค่าวิทยา (อ่าน 4234) 22 ก.ย. 54
ดาวน์ไฟล์ บรรยายอบรมการจัดทำแผนสถานศึกษาท้องถิ่น 6-7 กันยายน 2554 ปัญจดารา (อ่าน 4273) 08 ก.ย. 54
การสัมมนาเชิงวิชาการ"ปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย" (อ่าน 4250) 08 ก.ย. 54
ค่ายคณิตศาสตร์ "ฝึกทักษะกระบวนการคิด พิชิตเกมส์คณิตศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4763) 30 ส.ค. 54
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณิตศาสตร์และสัปดาห์ห้องสมุดแห่งชาติ (อ่าน 4291) 30 ส.ค. 54
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 4225) 15 ส.ค. 54
การประชุมอบรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (อ่าน 4352) 08 ส.ค. 54
โรงเรียนมะค่าวิทยาดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2554 (อ่าน 4076) 29 ก.ค. 54
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ fantastic English Camp 2011 (อ่าน 4524) 29 ก.ค. 54
สำรวจนักเรียนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เพื่อทำบัตรประจำตัวประชน (อ่าน 4196) 19 ก.ค. 54