ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พิมสิริ พีรรุ่งเรือง (พิม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
อีเมล์ : pimsiri _peera@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : P Kทราเวลทัวร์
ตำแหน่ง : CEO
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภูเก็ต

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ธ.ค. 2560,01:54 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.188.94


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล