ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย อัครบุญญานนท์ (โจ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : ม.6
อีเมล์ : woottichai.akara@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลตำบลมะค่า
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 389 หมู่ 1 ถนนนิพนธ์ดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ธ.ค. 2556,12:10 น.   หมายเลขไอพี : 110.164.252.2


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล