ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ พินิจกลาง (ยุ้ย)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ม.3
อีเมล์ : yuy.rmutto@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
ตำแหน่ง : กำลังศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จังหวัดจันทบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ส.ค. 2556,08:14 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.114.102


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล